Vi som jobbar

Ägare

Rikard

Telefon: 072-9880153

Mail: rikard@rrsab.se


Svetsare

Simon

Telefon: 072-9880151

Mail: simon@rrsab.se


Osse

Telefon: 072-9880152

Mail: osse@rrsab.se


Servicemontör

Hans

Mail: hans@rrsab.se


Jens

Mail: jens@rrsab.se